Semasa

Pilu, Wanlta M4ut DiglLis L0ri Ketlka Dalam Perjalanan Ke Tempat Kerja.

Tumpat : Wanita m.aut digi.Iis tayar beIakang sebuah l0ri pihak berku.asa tempatan (PBT) selepas motosikal ditun.ggangnya berg.eseI sebelum terja.tuh di Kampung Kub.ang Labu, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian pada 8.40 pagi, ma.ngsa Nurulsyahirah M Roni, 25, menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.aIa.

Ketua PoIis Daerah Tumpat, Superintendan Mohd Azmir Damiri berkata, ma.ngsa yang menu.nggang motosikal H0nda Be.at dalam perjalanan ke tempat kerja di K0ta Bharu, manakala Iori terb.abit menghala ke bulatan Pasir Pekan untuk menyiram p0k0k.

“Setibanya di l0kasi keja.dian, mot0sikal ma.ngsa berg.eseI dengan bahagian beIakang sebelah kiri I0ri dan terja.tuh sebelum digi.Iis tayar beIakang.

“Ma.ngsa yang ced.era pa.rah di bahagian kep.aIa dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi oleh pegawai peru.batan KIi.nik Kesih.atan Wakaf Bharu,” katanya ketika dihubungi, di sini.

Katanya, ma.yat ma.ngsa dibawa ke H0spital Tumpat untuk be.dah sias.at dan ke.s disi.asat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sementara itu, waris ma.ngsa, Mohd Haridan Ab Ghani, 52, ketika dite.mui berkata, dia kebe.tulan melalui jalan itu sebelum terna.mpak kemaI.angan ta.npa menget.ahui ma.ngsa adalah sanak saudaranya.

“Sebaik terna.mpak kad pengenalan yang dipegang p0Iis dan membacakan alamat yang tertera, saya meminta izin melihat mak.Iumat dengan teliti sebelum menges.ahkan ma.ngsa adalah waris saya.

“Saya kemudian menghubungi ahli keluarga bagi memak.lumkan khabar se.dih itu,” katanya.

Salam tkziah buat keluarga Allahy4rhamah Syahirah. Semoga ta.bah atas kehiIa.ngaN anak tersayang. Moga arw4h ditempatkan dikalangan orang yang soleh. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *