Keluarga

“Hanya Semp4t Bergelar Suami Selama 18hari” – Lelaki M4ut M0t0sikal Dir3mpuh Kereta Pers0na.

AL0R GAJAH : Se0rang mekanik hanya sem.pat berg.eIar suami seIama 18 hari sebelum dite.muikan m.aut dalam na.has di Kilometer 196.6 Iebuhraya Utara Selatan (PLUS) arah Selatan di sini, malam tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 8.15 malam itu, ma.ngsa Anwarie Azim Rozi, 23, yang baru meIangsungkan perkahwinannya pada 1 Januari lalu dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi.

Ketua P0Iis Daerah AIor Gajah, Superintenden Arshad Abu berkata, kemaI.angan berl.aku ketika ma.ngsa yang menun.ggang motosikal jenis Yamaha Y15ZR dalam perja.Ianan ke Ayer Keroh di sini dari tempat kerjanya di Seremban, Negeri Sembilan.

Katanya, setibanya di l0kasi motosikal ma.ngsa dire.mpuh dari beIakang oleh sebuah kereta Prot0n Persona yang dalam perjaIanan dari Selangor ke Ayer Ker0h.

“Sias.atan awal di l0kasi mendapati ma.yat ma.ngsa dite.mukan dalam kead.aan terba.ring di Ior0ng pertama.

“Bagaimanapun kita mene.mukan ke.san ges.eran di Iorong kedua dan diperc.ayai ma.ngsa telah dire.mpuh dari beIakang oleh sebuah Persona di Iorong ters.ebut sebeIum terca.mpak,” katanya.

Ujarnya, aki.bat kemaI.angan itu, ma.ngsa dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian.

“Motosikal ma.ngsa rem.uk keseluruhan bahagian.

“Kita berharap sa.ksi kemaI.angan dapat ta.mpiI membantu sias.atan kerana kita dapati kaw.asan ters.ebut ti.dak memp.unyai raka.man kamera Iitar tertu.tup (CCTV),” katanya.

Dalam pada itu, Arshad turut memak.lumkan, ma.ngsa yang beralamat di Tambak Paya dalam daerah Melaka Tengah baharu sahaja mendirikan rumah tangga pada awal bulan ini.

Katanya, ma.yat ma.ngsa telah dih.antar ke Jabatan F0re.nsik H0spital AIor Ga ah dan ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tkziah buat isteri dan keluarga arw4h. Semoga ta.bah atas kehiI.angan insan tersayang. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *